Migracje systemów, użytkowników, danych, aplikacji
Zapewniamy przygotowanie nowych pomieszczeń i stanowisk pracy, przenoszenie ich pomiędzy różnymi lokalizacjami czy też dopasowywanie do nowych wymagań.

 

Oferujemy również usługi w zakresie migracji systemów i aplikacji na nową infrastrukturę w ramach projektu migracji uwzględniającego nowy zakres wiedzy, kompetencji, a nawet licencji. Szybka i sprawna migracja danych z wcześniej wykorzystywanych w firmie aplikacji pozwala na zachowanie ciągłości pracy i realizację podstawowych celów biznesowych danego przedsiębiorstwa.

 

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.