Konsolidacja
Oferta Ateny związana z konsolidacją obejmuje optymalizację kosztów i funkcjonalności wykorzystania posiadanego sprzętu IT, wymianę sprzętu na sprzęt bardziej wydajny bądź wymianę wielu serwerów na jeden lub odwrotnie.

 

Przekłada się to na redukcję zarówno kosztów związanych ze zużyciem prądu elektrycznego, jak i ze zmniejszeniem opłat serwisowych oraz redukcję zasobów koniecznych do zarządzania wieloma elementami infrastruktury. Efektem konsolidacji może również być optymalizacja systemów backupowych i szybszy czas przywracania systemów po awarii. W ramach konsolidacji może być wykonana także wirtualizacja wielu systemów korzystających z różnych platform. W takim zastosowaniu zwirtualizowane systemy i oprogramowanie są niezależne od sprzętu, przez co ich przywracanie do pracy po awarii może się odbywać na dowolny sprawny serwer. Pozwala to na skrócenie czasu przestoju spowodowanego brakiem dostępności danego serwera.

 

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.