Wirtualizacja sieci, wirtualizacja serwerów
Atena posiada wszystkie kompetencje, aby zaproponować rozwiązanie, wdrożenie oraz utrzymanie środowisk wirtualnych wraz z dalszym jego rozwojem. Oferta wirtualizacji obejmuje również budowanie na bazie wirtualizacji zapasowego centrum danych oraz wirtualizację LAN i desktopów.

 

 

Wirtualizacja to przede wszystkim:
 • minimalizacja kosztów poprzez:
 • optymalizację IT,
 • stabilizację infrastruktury,
 • konwergencję warstwy infrastruktury,
 • oszczędność energii,
 •  usługi:
 • zunifikowany katalog usług,
 • przewidywalność poziomu usług,
 • kompleksowość zarządzania dostarczaniem usług,
 • szybkość odpowiedzi na potrzeby biznesu,
 • wzrost udziału inwestycji w innowacje,
 • dążenie do konsolidacji CPD (Continuing
  Professional Development).
 

Wirtualizacja to także dążenie do obniżenia kosztów energii elektrycznej  utrzymania systemów. Odpowiada na potrzeby minimalizacji kosztów, ale może się odnosić także do usług świadczonych biznesowi przez IT poprzez zunifikowanie katalogu usług, zapewnienie przewidywalności poziomu ich świadczenia i kompleksowości zarządzania nimi, optymalne wykorzystanie infrastruktury, skrócenie czasu odpowiedzi IT na potrzeby biznesu oraz wzrost udziału inwestycji w innowacje.

W Atenie analizujemy trendy rozwoju
wirtualizacji. Wiemy także, jakie oszczędności
ona generuje i razem z Klientem możemy zbudować wartość dodaną poprzez wykorzystywanie wirtualizacji w realizowaniu projektów.
Wszelkie zapytania ofertowe prosimy kierować do Biura Sprzedaży

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.