Kompleksowe przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej
Nasza oferta obejmuje kompleksowe przygotowanie infrastruktury, które - dzięki optymalnemu doborowi elementów takich jak serwery, macierze, sieci LAN i WAN oraz odpowiedniej liczbie licencji, aplikacji, baz danych czy systemów operacyjnych - pozwala uzyskać zakładany współczynnik realizacji założeń biznesowych w stosunku do ceny rozwiązania.

 

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.