Atena utrzymała drugie miejsce - w tegorocznym Raporcie TELEINFO - 2011-08-26
W tegorocznym Raporcie TELEINFO, Atena utrzymała drugie miejsce wśród największych dostawców rozwiązań informatycznych dla ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w Polsce w 2010 roku
W raporcie Atena zajmuje 76 miejsce wśród 400 największych firm informatycznych w Polsce w 2010 roku.
Ponadto w Raporcie zajęliśmy:
  • 7. miejsce wśród krajowych producentów oprogramowania w Polsce w 2010 roku
  • 9. miejsce wśród największych firm realizujących usługi serwisowe IT
  • 15. miejsce największych firm realizujących usługi instalacji sprzętu IT
  • 25. Miejsce wśród firm o największej liczbie pracowników i stałych współpracowników w 2010 roku
Tegoroczny raport TELEINFO 500 to już jego XIV edycja , w tym roku po raz pierwszy raport ukazuje się pod logiem miesięcznika www.businessman.pl
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.