Bezpieczeństwo informacji CZY TO W OGÓLE MOŻLIWE? - Outsorcing Magazine - 2011-07-01
Outsourcing bezpieczeństwa informacji jest możliwy. Jednak najbardziej skuteczny jest wtedy, gdy dostawca i klient utworzą więź partnerskiej, strategicznej współpracy, gdzie dostawca – zgodnie z dobrymi praktykami – będzie dostarczał technologię i wspierał w budowaniu procesów oraz audytował to, co dzieje się w organizacji, natomiast klient będzie uczestniczył w analizie ryzyka, zarządzał nim oraz dbał o świadomość kadry pracowniczej.
Czytaj cały atrykuł w pdf
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.