Już wygrywają w rankingach. W informatykę inwestują głównie TU
Rzeczpospolita, 29 marca 2005 r., Zbigniew Zwierzchowski
Krajowi ubezpieczyciele, zapóźnieni w porównaniu z bankami pod względem wykorzystania nowych technologii, zaczęli więcej inwestować w informatykę. W ubiegłym roku wydatki na ten cel wyniosły 690 mln zł.

Po okresie stagnacji nastąpiło ożywienie, ale nadal ubezpieczyciele w Polsce przeznaczają na rozwiązania informatyczne trzykrotnie mniej pieniędzy niż banki. Tymczasem w świecie wydatki tych dwóch sektorów są porównywalne, a w wielu krajach to ubezpieczyciele więcej inwestują w IT niż banki.

Większego tempa wzrostu inwestycji towarzystw ubezpieczeniowych w kraju można się spodziewać w ciągu dwóch najbliższych lat - ocenia warszawska firma badawcza DiS, od wielu lat analizująca rynek informatyki w finansach i bankowości. Wprawdzie nie ma w Polsce niezinformatyzowanych firm ubezpieczeniowych, ale - twierdzi Andrzej Dyżewski, szef DiS - w wielu z nich skończyła się dopiero faza komputeryzacji. Wykorzystują rozwiązania, którym daleko do integracji pozwalającej na łatwą i szybką wymianę danych.

Jak wskazują wyniki badań (analizowano 30 największych podmiotów działających na rynku ubezpieczeń), w IT inwestują głównie towarzystwa ubezpieczeniowe. Wydatki na informatykę dla potrzeb powszechnych towarzystw emerytalnych stanowiły w ubiegłym roku tylko 6 proc. nakładów na IT całego sektora.

Opóźnienie w wykorzystaniu nowych technologii w sektorze ubezpieczeniowym to m.in. skutek dość powolnych zmian informatycznych u największego ubezpieczyciela - PZU. Inną przyczyną tego zjawiska jest, według analityków DiS, powolny proces konsolidacji sektora.

Ale zaczyna się to zmieniać. PZU podjął prace nad wdrożeniem zintegrowanego systemu IT. Rozwiązania wprowadzone w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych zaczęły być widoczne w rankingach. Według ostatniego "Teleinfo 100" w ubiegłym roku za najlepiej zinformatyzowaną firmę w całym sektorze finansowo-bankowym uznano TU Allianz Polska. W rankingu znalazły się także Amplico Life (wyróżnienie) oraz TU Compensa i TU Na Życie Compensa.

- Na rozwiązania informatyczne ma wpływ coraz większa liczba produktów oferowanych lub planowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Rynek ubezpieczeniowy stoi przed podobnymi potrzebami technologicznymi jak bankowy i wszystko wskazuje na to, że będzie z technologii szerzej korzystać - powiedział "Rz" Dariusz Dubielis, szef firmy Support, której rozwiązania wykorzystywane są przez ubezpieczycieli w Polsce i Rosji.

Przewidywany wzrost rynku informatyki dla ubezpieczeń sprawia, że powiększa się zarówno oferta produktów IT, jak i grupa firm proponujących rozwiązania dla ubezpieczycieli. Liczą się na tym rynku, biorąc pod uwagę liczbę wdrożeń, takie firmy, jak Atena, CGI, ComArch, SunGard, izraelska IDI TEchnologies, ale wchodzą także nowe, np. ComputerLand, największa dotychczas firma na rynku informatyki dla banków.

Zbigniew Zwierzchowski, Rz.

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.