Platforma produktów ubezpieczeniowych. Systemy dla ubezpieczycieli
Gazeta Prawna, 8 grudnia 2004 r., Marcin Kwaśniak
Producenci oprogramowania dla sektora ubezpieczeń mogą w najbliższym czasie spodziewać się sporo pracy.

Branża ta ze względu na zachodzące zmiany na rynku finansowym, a w szczególności na rynku ubezpieczeń, stawia określone wymagania w stosunku do rozwiązań informatycznych. Obserwowane obecnie przejęcia podmiotów przez grupy kapitałowe to efekt procesu związanego z konsolidacją rynku ubezpieczeniowego. Ponadto zachodzi potrzeba ujednolicania procesów biznesowych w ramach konsolidowanych spółek, co umożliwia znaczące zmniejszenie kosztów administracyjnych towarzyszących działalności ubezpieczeniowej.

Dodatkowo zwiększająca się świadomość i wiedza klientów na temat ubezpieczeń wymaga od towarzystw konsekwentnego rozwoju oferowanych produktów. Taka sytuacja wymusza na towarzystwach ubezpieczeń ciągłą zmianę strategii sprzedażowej poprzez udostępnianie nowych kanałów sprzedażowych, jak również oferowania nowych lub modyfikację obecnych produktów. Ponadto członkostwo w Unii Europejskiej wymusza i będzie wymuszało zmiany zarówno z punktu widzenia zwiększenia konkurencyjności na tak dużym rynku, jak również wymusza dostosowanie obecnie prowadzonej działalności do prawa międzynarodowego.

- Między innymi te właśnie cechy mają i będą miały bezpośredni i znaczący wpływ na rozwiązania informatyczne, które jednocześnie muszą dostarczać narzędzia wspierające w sposób naturalny wszystkie procesy biznesowe w towarzystwie ubezpieczeń, jak również muszą być otwarte i bezpieczne na zmiany zachodzące na rynku - uważa Tomasz Niemczyk, starszy konsultant w firmie Atena Usługi Informatyczne i Finansowe. Odpowiedzią na tak stawiane wymagania jest platforma IT, która zarówno rozszerza zdolności integracyjne obecnie stosowanych systemów IT, jak również umożliwi wdrażanie nowych rozwiązań. Nowa platforma integracyjna nakreśla kierunek rozwoju obecnie oferowanych rozwiązań informatycznych nie tylko w sektorze ubezpieczeniowym. Wdrożenie platformy polega na wytworzeniu platformy komponentów (modułów), które mogą być odpowiednio konfigurowane w ramach jednej grupy finansowej.
- Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest obsługa różnych linii biznesowych, takich jak ubezpieczenia majątkowe, na życie, zdrowotne, fundusze emerytalne, jak również poszczególnych centrów kompetencji grupy finansowej, powstających na skutek wielu działań integracyjnych wymuszonych przez rynek - przyznaje Tomasz Niemczyk.
Wymiana danych w zakresie: użytkownik-system, system-system - odbywa się za pośrednictwem jednej warstwy informacyjnej, która oprócz jednolitego kanału dostępu użytkownika do systemów informatycznych dostarcza możliwość wdrożenia standardu wymiany danych pomiędzy wszystkimi systemami informatycznymi. W konsekwencji pozwala to obniżyć koszty oraz zwiększa bezpieczeństwo wszelkich zmian w systemach informatycznych.

MKW

Gazeta Prawna

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.