Co warto wiedzieć o platformach technologicznych?
Teleinfo, 25 kwietnia 2005 r., Tomasz Kulisiewicz
Platformy technologiczne mają pomóc w ożywieniu Strategii Lizbońskiej. Z nich ma też wystartować Siódmy Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej (7PR). Istnieje lub organizuje się 25 platform, koncentrujących się na ważnych dla Europy sektorach i technologiach.
Platformy technologiczne, wspólne inicjatywy Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych są pierwszym widomym efektem "restartu" Strategii Lizbońskiej.

KIEPSKA REALIZACJA STRATEGII
Według tzw. Raportu Wima Koka z listopada 2004 r., bardzo krytycznego przeglądu realizacji Strategii na jej półmetku, jednym z jej najsłabiej realizowanych punktów jest zwiększenie nakładów na badania i rozwój. Tylko Finlandia i Szwecja osiągnęły zakładany poziom 3 proc. PKB, dla pozostałych krajów Unii podniesienie nakładów na taki poziom będzie niewykonalne do roku 2010.
Platformy technologiczne mają być praktyczną formą partnerstwa publiczno-prywatnego przy wdrażaniu strategii. Podkreślił to w swym wystąpieniu na brukselskim spotkaniu Joao da Silva, dyrektor ds. technologii sieciowych w DG Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów: - Platformy są otwarte dla wszystkich, pod warunkiem, że chcą oni angażować się w finansowanie strategii badań i rozwoju oraz dzielić się swymi osiągnięciami i zasobami.
Polskie Platformy Technologiczne zaczęły powstawać w ub.r. Chcemy w ten sposób zapewnić sobie udział w tzw. Strategicznych Programach Badawczych oraz uczestnictwo w przyszłościowym 7PR. Celem jest także opracowanie programów krajowych dla strategicznych sektorów gospodarki oraz planów wykorzystania funduszy strukturalnych w realizacji Narodowych Programów Rozwoju - NPR 2004-2006 i NPR 2007-2013.

POLSKA PLATFORMA MOBILNA
Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej (PPTMiKB) jest jedną z 18 zgłoszonych w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej. KPK pełni rolę partnera rządowego polskich platform, zaś jego szef,
dr Andrzej Siemaszko, jest członkiem powstającego Komitetu Koordynacyjnego PPT.
W grupie inicjatywnej PPTMiKB były firmy Logotec Engineering, PPWK GeoInvent, Trusted Information Consulting oraz Fundacja Multis Multum. Swój udział w PPTMiKB zgłosiły już: Aqurat, Atena, ATM, AutoGuard & Insurance, Avantis, Bellstream, ComArch, Globema, Infotron, Infovide, One-2-One, One2Tribe, Siemens, Softbank Serwis. Członkami instytucjonalnymi są KPK Programów Badawczych UE oraz PIiT. Uczelnie reprezentowane są przez Szkołę Główną Handlową oraz Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej. Do udziału zaproszony został Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.
Koordynatorem PPTMiKB jest Waldemar Sielski. Jego zdaniem polskie firmy zdobyły silną pozycję w tworzeniu i promowaniu pionierskich rozwiązań intuicyjnego, szybkiego i taniego tworzenia zindywidualizowanych systemów mobilnych. Dowodem na to mogą być takie nagrody, jak "Best Development Tool for Pocket PC" przyznany w USA rozwiązaniu Mobile@Connector firmy Logotec Engineering. Inną polską specjalnością może być tworzenie rozwiązań kryptograficznych dla bezpiecznej transmisji bezprzewodowej, co przyspieszy wdrażanie aplikacji mobilnych w gospodarce, zwiększając zaufanie do takich zastosowań.

Tomasz Kulisiewicz, Teleinfo

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.