Szybciej i bardziej efektywnie
Gazeta Bankowa, 6-12 marca 2006 r., Andrzej Szafrański
Nowoczesny system informatyczny może znacznie usprawnić wymianę danych między kilku instytucjami finansowymi.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia otrzymała wyróżnienie w kategorii e-Finansów za platformę elektronicznej wymiany danych ubezpieczeniowych JAZON. Ergo Hestia jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń wyróżnionym w konkursie Gazety Bankowej na „Najlepszy Projekt Informatyczny w bankach i instytucjach finansowych".

Platforma JAZON, autorstwa firmy ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. jest technologiczną platformą elektronicznej wymiany danych pozwalającą na dokonanie szybkiej integracji wielu rozwiązań poprzez umożliwienie skutecznej i wydajnej komunikacji pomiędzy nimi. Oparcie się o niezależną warstwę transferu uniezależnia proces wymiany danych od systemów źródłowych. Upraszcza to cały proces oraz zapewnia możliwość szybkiego wprowadzania zmian w jego przebiegu. Podejście takie determinuje stopień niezależności systemu JAZON od architektur informatycznych systemów produkcyjnych.

JAZON jest typowym rozwiązaniem klasy middleware. Oparty jest o platformę Microsoft BizTalk Server, czyli rozwiązanie wspomagające integrację, zarządzanie i automatyzację dynamicznych procesów biznesowych. Dzięki obsłudze publicznych standardów i specyfikacji takich, jak: XML, EDI, HTTP oraz standardów zabezpieczeń takich, jak: szyfrowanie z kluczem publicznym, cyfrowe podpisy i szyfrowanie, BizTalk Server umożliwia bezpieczną obsługę wspieranych procesów biznesowych.

System JAZON składa się z trzech podstawowych modułów:
- modułu Konfiguracyjnego umożliwiającego administrację regułami transformacji i konfigurację platformy
- modułu wymiany danych zapewniający monitorowanie i zarządzanie transferem danych w trybie automatycznym i nadzorowanym
- modułu raportów, który dostarcza informacji o przebiegu procesów poprzez raporty kontrolne i statystyczne.

W bazie danych przechowywane są reguły konwersji danych oraz definicje procesów, przepływów danych i zależności. W bazie archiwizowane są również informacje o przebiegu procesów synchronizacji danych pomiędzy obsługiwanymi systemami. Umożliwia to zarówno śledzenie stanu tych procesów jak i generowanie opisujących je raportów.

System JAZON posiada elastyczny interfejs pozwalający na definiowanie reguł wymiany danych oraz mechanizmów nadzorujących i wspierających te procesy. Interfejs pozwala również monitorować i zarządzać wspomnianymi procesami bez konieczności znajomości wewnętrznych struktur systemów (na przykład struktur danych i reguł ich zapisu w tych systemach).

Na potrzeby klientów JAZON został wdrożony jako rozwiązanie zapewniające wymianę informacji związanych z działalnością ubezpieczeniową. System posiada zaimplementowany cały szereg schematów danych dedykowanych dla różnych kategorii polis ubezpieczeniowych, danych finansowych powiązanych z polisami oraz danych szkodowych. Schematy danych powiązane są ze skryptami definiującymi sposób ich konwersji. Schematy danych i skrypty konwersji zapisane są w języku XML.

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.