Zespół
Atena zatrudnia najlepszych ekspertów i konsultantów z dziedzin nowych technologii, zarządzania oraz finansów. Wielu z nich posiada praktyczne doświadczenie pozyskane w branżach, dla których w Atenie opracowują specjalistyczne rozwiązania informatyczne. Dlatego tak dobrze rozumieją ich potrzeby.


 

Atena zatrudnia ponad 400 ekspertów, konsultantów i analityków. Są wśród nich specjaliści w zakresie zarządzania i finansów oraz inżynierowie, projektanci, programiści, administratorzy baz danych i systemów. Ten dojrzały i doświadczony zespół czerpie z dokonań i autorskich rozwiązań, które w ciągu kilkunastu lat stworzyły niepowtarzalny kapitał intelektualny Ateny.


Ludzie Ateny są otwarci na nowe tematy i zadania.

Znacząca większość tego zespołu posiada wyższe wykształcenie i nieustannie podnosi swoje kompetencje. Wielu z nich posiada praktyczne doświadczenie pozyskane w branżach, dla których w Atenie opracowują specjalistyczne rozwiązania informatyczne. Dlatego tak dobrze rozumieją ich potrzeby.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.