Rada Nadzorcza

 

Tomasz Kopoczyński

 Michael TheilmeierKrzysztof Sacha

Tomasz Sylwester Kopoczyński
Przewodniczący Rady Nadzorczej


Od 1987 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Ma rozległe doświadczenie jako pełnomocnik i obrońca w procesach przed sądami gospodarczymi oraz w procesach karnych. Wybitny znawca prawa prasowego i autorskiego. Jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, w latach 2005-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Naczelnej Rady Adwokackiej ds. Działalności Publicznej Adwokatury. W pierwszym kwartale 2006 r. był oddelegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.
Od 2008 r. Arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. W 2014 r. został Konsulem Honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie z siedzibą w Gdyni. Od kilku lat pod hasłem TeKa refleksji regularnie organizuje spotkania z wybitnymi znawcami historii, filozofii, sztuki i literatury.

Michael Theilmeier
Członek Rady Nadzorczej

 
Od 2001 pełni funkcję Senior Vice President w Gen Re, jednej z największych firm reasekuracyjnych na świecie, posiadającej 50 oddziałów w 25 krajach i zatrudniającej blisko 2000 pracowników. Agencja Standard & Poor's przyznała Gen Re rating ocenę długoterminowej wiarygodności kredytowej na poziomie AAA. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Michael Theilmeier zasiadał w Zarządzie Alte Leipziger Europa Beteiligungsgesellschaft AG, a wcześniej i przez blisko dziesięć lat pracował w Gerling Group, gdzie odpowiadał za rozwój nowych rynków i międzynarodowe działania marketingowe firmy.

Krzysztof Sacha
Członek Rady Nadzorczej


Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, kierownik zespołu inżynierii oprogramowania w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej. Od początku działalności zawodowej łączy pracę naukową z praktyką gospodarczą. W latach 1987-1990 był konsultantem ds. inżynierii oprogramowania w zakładach Mera-Pnefal, w latach 1999-2002 projektantem oprogramowania inteligentnych budynków w Alerton Polska, a w latach 2005-2009 doradcą Prezesa ZUS ds. technologii informatycznych. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kadencji 2010-2014, od roku 2012 przewodniczący komisji ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Wykłada na Politechnice Warszawskiej i w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Jest autorem 21 książek i monografii, 115 artykułów naukowych oraz wielu ekspertyz z zakresu oceny projektów informatycznych prowadzonych dla instytucji państwowych i organizacji gospodarczych. Należy do IEEE Computer Society. Jest członkiem Komitetów Programowych wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

   

 

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.