Proces Rekrutacji
Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie rekrutacyjne i chciałbyś ubiegać się o pracę w ATENIE prześlij swoje CV oraz list motywacyjny na adres: kariera@atena.pl . Na rozmowę zapraszamy tych kandydatów, których kompetencje i doświadczenia na podstawie zawartych w aplikacji informacji uznamy za najbardziej spójne z naszymi oczekiwaniami.

Dalszy proces selekcji składa się z trzech etapów:

ETAP 1: PIERWSZE SPOTKANIE REKRUTACYJNE

Na spotkanie umawiamy się z Państwem telefonicznie. Celem spotkania jest weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz diagnoza Państwa kompetencji osobistych i społecznych. Spotkanie prowadzone jest przez pracownika Działu Personalnego. W zależności od stanowiska podczas spotkania prowadzona jest ROZMOWA, wykorzystywane są METODY TESTOWE lub ĆWICZENIA PRAKTYCZNE. Dla wybranych stanowisk realizowany jest ASSESSMENT CENTER. Jeżeli Państwa kompetencje zostaną potwierdzone, zostaniecie telefonicznie zaproszeni na DRUGIE SPOTKANIE REKRUTACYJNE. Pozostałe osoby otrzymają listowną informację zwrotną. Odpowiedzi udzielamy w ciągu dwóch tygodni.


ETAP 2: DRUGIE SPOTKANIE REKRUTACYJNE

Celem tego spotkania jest weryfikacja Państwa kompetencji technicznych pod kątem wymagań stanowiska, którego dotyczy rekrutacja. Spotkanie prowadzone jest przez osobę reprezentującą dział, do którego Państwo aplikujecie. W zależności od stanowiska podczas spotkania prowadzona jest ROZMOWA lub wymagana jest PRAKTYCZNA PREZENTACJA KOMPETENCJI (o czym zostaniecie Państwo wcześniej uprzedzeni). Jeżeli Państwa kompetencje zostaną potwierdzone, zostaniecie telefonicznie zaproszeni na TRZECIE SPOTKANIE REKRUTACYJNE. Pozostałe osoby otrzymają listowną informację zwrotną. Odpowiedzi udzielamy w ciągu dwóch tygodni.


ETAP 3: TRZECIE SPOTKANIE REKRUTACYJNE

Celem spotkania jest ustalenie wysokości wynagrodzenia, daty rozpoczęcia pracy oraz innych aspektów formalnych związanych z zatrudnieniem. Spotkanie prowadzone jest przez przełożonego wyższego szczebla oraz odbywa się w Centrali w Sopocie.

Copyright 2015 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.