Strona głównaAtena.Usługi...
Atena.Usługi integracyjne

Zakres świadczonych usług integracyjnych

Ze względu na złożoność i różnorodność rozwiązań informatycznych wspierających procesy biznesowe każdy projekt, który realizujemy u klienta, wymaga określonego zakresu usług integracyjnych:

Analiza wstępna

Analiza wstępna

Wdrożenie integracji systemów rozpoczynamy od analizy wstępnej w dwóch wymiarach:

  • Technicznym: rozpatrywane są szczegóły technologiczne dostępnych rozwiązań
  • Biznesowym: analiza potrzeb klienta i oczekiwanego efektu integracji

Sumując oba zbiory wymagań, opracowywana jest wysokopoziomowa architektura proponowanego rozwiązania, która jest podstawą formalnej oferty dla klienta.

Analiza szczegółowa

Analiza szczegółowa

Proces wytwórczy integracji rozpoczyna się analizą szczegółową, w której pogłębiane jest rozpoznanie wymagań klienta, weryfikowane dziedziny danych i przypadki użycia systemów, uczestniczących w integracji. Niektóre scenariusze integracyjne wymagają interakcji kilku systemów, co powoduje konieczność opracowania dość rozbudowanej logiki przetwarzania danych. Równolegle, uzupełniany jest opis architektury, np. o aspekty pojemnościowe i wydajnościowe. Finalna analiza jest produktem podlegającym akceptacji klienta przed przystąpieniem do fazy implementacji.

Projektowanie i implementacja

Projektowanie i implementacja

Ten etap polega na wytworzeniu uzgodnionych scenariuszy testowych oraz na tzw. testach deweloperskich, w których wstępnie upewniamy się, iż rozwiązanie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami. Prace toczą się na środowisku deweloperskim. Na tym etapie powstają też automatyczne testy, które będą uruchamiane na środowisku testowym.

Testy

Testy

W pierwszej fazie, weryfikowane są w środowisku testowym wszystkie podstawowe scenariusze (tzw. testy dymne), a po ich zakończeniu można przystąpić do testów poszczególnych scenariuszy integracyjnych, przebiegających często przez wiele systemów, układając się w całościowy proces (podejście wing-to-wing). W testach tych najczęściej uczestniczy klient, a formalnie kończą się zgodą na wdrożenie produkcyjne i uruchomienie.

Usługa powdrożeniowa

Usługa powdrożeniowa

W większości projektów integracyjnych, Atena świadczy usługę powdrożeniową, w postaci tzw. produkcji nadzorowanej, w czasie której zespół wytwórczy zapewnia podwyższone parametry monitorowania i wsparcia dla uruchomionych usług, cechujące się m.in. skróconym procesem obiegu zgłoszeń, krótszym czasem reakcji, a także gotowością konsultacyjną. W zależności od zakresu projektu, taka usługa oferowana jest na okres dwóch, czterech lub więcej tygodni od wdrożenia.

Wykorzystywane technologie

Zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt udanych projektów u naszych klientów, wykorzystując najbardziej zaawansowane funkcje technologii, takich jak Microsoft BizTalk (również w wersji 2016), a także SAP.Process Integration (PI). Od 2015 r. w ofercie Ateny jest również technologia integracyjna WSO2, zyskująca coraz większe znaczenie na światowym rynku rozwiązań integracyjnych.

 

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.