Strona głównaDla ubezpieczeńAtena.Platforma Ofertowa
Atena.Platforma Ofertowa
Nowoczesna sprzedaż grupowych ubezpieczeń na życie

Celem wdrożenia rozwiązania Atena.IP Platforma Ofertowa jest znaczące usprawnienie i poprawa jakości kontaktów pomiędzy towarzystwem ubezpieczeń a klientem biznesowym, prowadzące do zwiększenia sprzedaży i większego zadowolenia klientów.

 

Korzyści biznesowe

Szybkie wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów

Przygotowanie: szeroka definicja produktu i proces sprzedaży

 

Przygotowanie: szeroka definicja produktu i proces sprzedażyWystarczy wprowadzić definicję produktu do arkusza MS Excel, a mechanizm importu osadzi ją w Platformie Ofertowej. W kompletnej definicji produktu, obok taryf czy parametrów ryzyka i świadczeń, można zawrzeć kluczowe reguły procesu sprzedażowego. Co więcej, pozwala to dodatkowo uwzględnić obsługę odstępstw, co ma znaczenie podczas negocjacji. Produkt można zbudować w oparciu o msg.PM, które jest zaawansowanym narzędziem oraz silnikiem kalkulacji.

 

Wczytanie produktu: natychmiastowa gotowość

 

Platforma Ofertowa odczytuje definicję produktu, uwzględnioną we wszystkich operacjach związanych z obsługą oferty. Charakterystyczne dla produktu cechy, metody walidacji, taryfikacja - wszystko to staje się dostępne zaraz po wczytaniu definicji produktu. Wystarczy określić w aplikacji podstawowe uprawnienia wraz z poziomem finansowej akceptacji ofert. Od tego momentu system jest gotowy do działań sprzedażowych.

 

Uruchomienie sprzedaży: nowy potencjał

 

Platforma Ofertowa usprawnia komunikację, co pozwala sieci sprzedaży działać szybciej i bardziej skutecznie. Z kolei TU może na bieżąco monitorować efekty jej pracy. Przyjazny interfejs automatyzuje korzystanie z reguł walidacyjnych, parametrów i taryf dla kwotowanej oferty. W oparciu o definicję produktu można budować szablony jako dowolne zestawy ryzyk - pakiety marketingowe, oferty branżowe bądź po prostu gotowe pakiety sporządzane dla własnych potrzeb przez sprzedawcę. 

 

Uproszczona i przyspieszona ścieżka obiegu oferty i wniosku

Ciągłość procesu obiegu oferty

 

Ciągłość procesu obiegu oferty

System odtwarza faktyczną ścieżkę sprzedaży, dlatego zachowuje ciągłość, nawet jeśli wypracowana w trakcie bezpośredniej relacji z klientem oferta wymaga dodatkowych akceptacji (np. podwyższonego ryzyka). Ani klient, ani sprzedawca nie muszą czekać na podjęcie decyzji, dzięki optymalnej organizacji procesu przydzielania i obsługiwania punktów decyzyjnych dla underwriterów lub innych osób zatwierdzających zaoferowane warunki dla klienta biznesowego.

 

Automatyczna weryfikacja pełnomocnictw sprzedawców

 

Automatyczna weryfikacja pełnomocnictw sprzedawcówPrzy każdej próbie przygotowania oferty dla klienta system od razu sprawdza, czy sprzedawca ma odpowiednie uprawnienia. W przypadku przekroczenia limitów (np. wysokości sumy ubezpieczenia) oferta trafia do akceptacji odpowiedniej osoby. Wszystkie działania ofertowe są ewidencjonowane, co daje TU bogatą bazę danych statystycznych.

 

Bieżący monitoring i optymalizacja procesu

 

Bieżący monitoring i optymalizacja procesuWszystkie dane zarejestrowane w systemie pozwalają na bieżąco śledzić skuteczność sprzedaży. Moduł raportowy opiera się na mechanizmie nie tylko tworzenia dowolnej liczby raportów, ale również określania ich zawartości. Dane mogą być prezentowane jako wartości liczbowe lub graficznie, co daje szerokie możliwości analizy skuteczności sprzedaży. 

 

Elastyczność i dyspozycyjność w relacji z klientem

Prezentacja oferty dopasowana do oczekiwań

 

Prezentacja oferty dopasowana do oczekiwańSystem umożliwia prezentowanie oferty za pomocą wariantów lub pakietów podstawowych i dodatkowych. Dzięki przyjaznym interfejsom i możliwości szybkiego przeliczania składki, nad ofertą można pracować z klientem bezpośrednio w systemie, przed monitorem komputera. Włączenie klienta w ten proces zwiększa skuteczność sprzedaży.

 

Przygotowanie i kalkulacja oferty w kilka minut

 

Praca na szablonach ofert pozwala niemal natychmiast dostosować się do potrzeb klienta. Zanim podejmie on decyzję, może szczegółowo porównać warianty oferty. Wszystkie modyfikacje parametrów wprowadzane przez sprzedawcę na prośbę klienta są automatycznie przeliczane.

 

Szablony dokumentów do wydruku

 

Szablony dokumentów do wydrukuWbudowany w Platformę Ofertową obszar zarządzania dokumentami pełni funkcję elektronicznego archiwum dla procesu ofertowego. Wygenerować można dowolny dokument: ofertę, wniosek czy polisę. Rozwiązanie wspiera elektroniczny obieg ofert oraz powiązanych z nimi dokumentów, dlatego w każdym momencie można dołączyć wybrany dokument.

 

Scenariusze biznesowe 

Rozwiązanie Atena.IP Platforma Ofertowa wspiera realizację następujących scenariuszy biznesowych:

 • Customer Experience w procesie zawierania ubezpieczenia grupowego
 • Sales Force Automation
         - automatyzacja procesów sprzedaży
 • skrócenie Time to Market - w kontekście wdrożenia IT oraz organizacyjnego
 • dyslokacja procesu sprzedaży
 • Continuous Process Improvement

         - ciągłe doskonalenie procesu sprzedaży, zarządzalność procesu 

 

Partnerska współpraca

W każdym projekcie informatycznym, który realizujemy, stawiamy na partnerskie i przejrzyste relacje z klientami. W naszym zespole, liczącym ponad 500 osób, są wysokiej klasy specjaliści, analitycy biznesowi i programiści. Na technologię potrafimy spojrzeć z perspektywy końcowych użytkowników, dużą wagę przykładając do wyglądu ekranów i intuicyjnej obsługi. Zawsze chcemy dotrzeć do sedna mechanizmów funkcjonujących w ubezpieczeniowym biznesie i zasilić je możliwościami, jakie daje informatyka.

 

Nowoczesne technologie

Z myślą o wszechstronnej funkcjonalności Platformy Ofertowej nadaliśmy jej optymalną formułę, zarówno w zakresie architektury biznesowej, jak i technicznej.

  

Możliwości rozbudowy i rozwoju

Rozwiązanie Atena.IP Platforma Ofertowa można zintegrować z każdym rozwiązaniem funkcjonującym w towarzystwie ubezpieczeń na życie. Można je także rozbudować o kolejne moduły Atena.Insurance Platform Life. 


Atena.Insurance Platform
Platforma Ofertowa 

 • skracaj Time to Market
 • automatycznie weryfikuj pełnomocnictwa sprzedawców
 • na bieżąco monitoruj i usprawniaj proces
 • odtwarzaj faktyczną ścieżkę sprzedaży w towarzystwie ubezpieczeń na życie
 • usprawniaj kontakt z klientem
 • definiuj proces obiegu oferty
 • dostosuj prezentację oferty do upodobań klienta
 • wygeneruj i przelicz ofertę w kilka minut

 

 

Funkcjonalności

 • Wewnętrzny moduł zarządzania użytkownikami oraz rolami
 • Moduły zarządzania siecią sprzedaży oraz ewidencje centralne osób
 • Elastyczny moduł raportowy oparty o Apex
 • Mechanizm kopiowania ofert oraz tworzenia ich nowych wersji
 • Dwa tryby taryfikacji: z wyjściem od sumy lub od składki
 • Powiadomienia mailowe
 • Eksport oferty do pliku XLS z formułami wyliczającymi oraz możliwość importu zmienionej oferty do systemu
 • Obsługa odstępstw standardowych oraz niestandardowych
 • Oferty wariantowe lub pakietowe
 • Dowolna liczba podgrup na ofercie
 • Import i eksport danych

Architektura biznesowa

 • Możliwość rozbudowy o kolejne moduły platformy Atena.IP Life
 • Integracja z systemami back office
 • Możliwość integracji z AD i LDAP

Architektura techniczna

 • Baza danych: Oracle 11g
 • Serwer aplikacyjny JBoss
 • Serwer: fizyczny lub wirtualny dostosowany do liczby użytkowników i wolumenów danych
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.