Strona głównaDla ubezpieczeńAtena.Portal Kredytów...
Atena.Portal Kredytów Kupieckich
Celem wdrożenia Atena.Portal Kredytów Kupieckich jest wzrost satysfakcji klienta jako wartości niezbędnej, by osiągać przewagę konkurencyjną.
Rozwiązanie wspierające underwriterów w wydawaniu szybkich i trafnych decyzji znacznie przyspiesza proces oceny ryzyka, zwiększając satysfakcję klienta. Razem z decyzjami klienci otrzymują kompletną wiedzę dotyczącą procesu w jednym miejscu.

 

Wsparcie dla klienta i underwritera 

W odpowiedzi na oczekiwania towarzystw ubezpieczeń w zakresie obsługi ubezpieczenia kredytu kupieckiego, opracowaliśmy rozwiązanie, które kompleksowo wspiera ten proces. Atena.PKK służy zarówno klientom TU, wspomagając obsługę ich polis, jak i ubezpieczycielowi, usprawniając pracę underwriterów. Rozwiązanie ma budowę modułową: poszczególne jego segmenty obsługują procesy związane z wnioskami, decyzjami, polisami, dłużnikami, limitami, raportami i administracją. 

 

Korzyści biznesowe 

Wsparcie underwriterów: oszczędność czasu i zarządzanie ryzykiem

Wsparcie underwriterów

 

Atena.Portal Kredytów Kupieckich, dzięki dobrze zaprojektowanym funkcjonalnościom, usprawnia pracę underwriterów na każdym etapie. Dostarcza kompletne informacje niezbędne do tego, by mogli podejmować decyzje szybko i trafnie, jednocześnie
minimalizując ryzyko tych decyzji.
Dzięki Atena.PKK underwriterzy otrzymują narzędzia pozwalające szybko i precyzyjnieprzeanalizować sytuację badanego przedsiębiorstwa i ocenić ryzyko związane z limitemkredytowym. Pomagają mu w tym takie informacje jak dane finansowe, wskaźniki finansowe, ewidencja zaległych faktur oraz historyczne decyzje co do limitów danego dłużnika. Łatwy dostęp i odpowiednia struktura danych pozytywnie wpływa na szybkość rozpatrywania wniosków.
Wszystkie informacje są przekazywane do Atena.PKK w czasie rzeczywistym, dzięki czemu underwriterzy mogą na bieżąco zarządzać limitami, minimalizując ryzyko. Dodatkowo dzięki Atena.PKK underwriterzy mogą dzielić się zdobytą wiedzą z innymi użytkownikamisystemu, wspierając ich decyzje.

Lepsze wykorzystanie potencjału pracowników i dostęp do wiedzy

Lepsze wykorzystanie potencjału pracowników i dostęp do wiedzy

 

Atena.PKK posiada mechanizm automatyzujący prace nad prostymi wnioskami.
Wykorzystując metody analizy ekonomicznej, system sam potrafi podjąć decyzję o przydzieleniu limitu, a underwriterzy nie muszą tracić czasu na rozpatrywanie prostych wniosków.
Cała wiedza zgromadzona w bazie danych jest łatwo dostępna dla użytkowników systemu. Dzięki temu wszystkie decyzje będą miały solidne podstawy, a wszystkie operacje będą nadzorowane. Wszystkie dane, dostępne z poziomu interfejsów graficznych, mogą być prezentowane w przystępnej i atrakcyjnej formie dzięki dostępnemu modułowi raportowemu.

Wsparcie klientów: efektywna komunikacja i wzrost satysfakcji

Wsparcie klientów

 

Atena.Portal Kredytów Kupieckich jest wygodną platformą komunikacji z underwriterami, co ułatwia towarzystwu ubezpieczeń budowanie partnerskich relacji z klientami.
Po wdrożeniu Atena.PKK klienci i underwriterzy otrzymują pełne i przejrzyste informacje o decyzjach i ich podstawach. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mają zebraną całą potrzebną wiedzę dotyczącą procesu w jednym miejscu. Oparcie obsługi ubezpieczenia limitu kredytów kupieckich o Atena.PKK pozwoli underwriterom na proste i elastyczne zarządzanie limitami swoich klientów. Dzięki temu klient pewniej i szybciej będzie mógł reagować na zdarzenia gospodarcze.

 

Niskie koszty wdrożenia

Portal może działać autonomicznie bez potrzeby integracji z jakimkolwiek innym systemem. Może się też integrować przez pliki CSV, webservice lub tabele buforowe, z wykorzystaniem masowego importu danych. Posiada lekki i atrakcyjny interfejs. Zapewnia niskie koszty wdrożenia.
Taka architektura biznesowa jest ściśle powiązana z funkcjonalnościami Portalu, do których należą:

 • obsługa wniosków o limit,
 • automatyczna akceptacja wniosków,
 • ewidencja decyzji,
 • zarządzanie pełnomocnictwami,
 • narzędzia zarządzania danymi osobowymi,
 • grupy kapitałowe,
 • zarządzanie niesolidnością dłużników,
 • obsługa danych finansowych,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • narzędzia raportowe,
 • import danych finansowych,
 • import limitów. 

Partnerska współpraca

W każdym projekcie informatycznym, który realizujemy, stawiamy na partnerskie i przejrzyste relacje z klientami. W naszym zespole, liczącym ponad 500 osób, są wysokiej klasy specjaliści, analitycy biznesowi i programiści. Na technologie potrafimy spojrzeć z perspektywy końcowych użytkowników, dużą wagę przykładając do wyglądu ekranów i intuicyjnej obsługi. Zawsze
chcemy dotrzeć do sedna mechanizmów funkcjonujących w ubezpieczeniowym biznesie i zasilić je możliwościami, jakie daje informatyka.

Atena.Portal Kredytów Kupieckich 

 • Wzrost satysfakcji klientów, agentów i brokerów
 • Obniżenie kosztów operacyjnych
 • Trafne decyzje i skuteczne zarządzanie
 • Wsparcie underwriterów w zarządzaniu ryzykiem
 • Wiedza o dłużnikach w jednym miejscu
 • Eliminacja ryzyka złożonej integracji
 • Szybkie wdrożenie i niskie koszty zmiany

 

 

Funkcjonalności

 • Obsługa wniosków o limit
 • Automatyczna akceptacja wniosków
 • Ewidencja decyzji
 • Zarządzanie pełnomocnictwami
 • Narzędzia zarządzania danymi osobowymi
 • Grupy kapitałowe
 • Zarządzanie niesolidnością dłużników
 • Obsługa danych finansowych Bilans Rachunek zysków i strat F01
 • Narzędzia raportowe
 • Import danych finansowych
 • Import limitów

Architektura biznesowa

 • Aplikacja może działać autonomicznie bez potrzeby integracji z jakimkolwiek innym systemem
 • Lekki i atrakcyjny interfejs
 • Integracja przez pliki CSV lub z systemem back office

Architektura techniczna

 • Baza danych: Oracle 11g (dowolna wersja, możliwa również licencja bezpłatna)
 • Aplikacja: Oracle Application Express
 • Serwer: fizyczny lub wirtualny dostosowany do liczby użytkowników i wolumenów danych
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.