Strona głównaDla ubezpieczeńAtena.Insurance Platform...
Atena.Insurance Platform SFC
Celem wdrożenia Atena.IP SFC jest zwiększenie efektywności zarządzania siecią sprzedaży w towarzystwie ubezpieczeń. System kompleksowo wspiera procesy obsługi, rozliczeń i wzajemnej komunikacji z pośrednikami.
Dzięki rozwiązaniom technologicznym, jakie w nim zastosowaliśmy, można elastycznie kształtować modele działania i dopasowywać je do potrzeb biznesowych. System Atena.IP SFC pozwala szybko odwzorować wewnętrzne zmiany w strukturach organizacyjnych. Jego przyjazny interfejs można dostosować do wymagań korporacyjnych.

 

Korzyści biznesowe

Kompleksowa obsługa sieci sprzedaży.
Upraszczanie i przyspieszenie procesów.

Kompleksowa obsługa sieci sprzedaży.

 

Dzięki pakietowi gotowych narzędzi zawartemu w Atena.IP SFC można elastycznie modelować złożone struktury sieci sprzedaży. Informacje o strukturze terenowej, strukturze hierarchicznej i ich wzajemnych relacjach nie tylko pozwalają na sprawne zarządzanie siecią sprzedaży, ale również na rozszerzanie listy partnerów i współpracowników. System automatyzuje szereg procesów, odciążając pracowników. W znaczącym stopniu wspiera także przygotowanie informacji do Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarządzanie systemem wynagrodzeń.
Przejrzyste rozliczenia prowizji.

Zarządzanie systemem wynagrodzeń.

 

W ramach Atena.IP SFC dostępny jest wielowymiarowy model naliczania wynagrodzeń na podstawie zdefiniowanych reguł i niezbędnych parametrów. W efekcie można kreatywnie tworzyć własne systemy motywacyjne pod kątem specyfiki sieci sprzedaży i nimi zarządzać. Co więcej - samodzielnie zdefiniować, na podstawie dostępnych szablonów, nowe rodzaje wynagrodzeń i szybko je wdrożyć. Ponadto system pozwala na prowadzenie czytelnej ewidencji informacji napływających z różnych źródeł, a potrzebnych do naliczania wynagrodzeń. Funkcjonalności tego rozwiązania pozwalają na obsługę dokumentów księgowych i prowadzenie księgi pomocniczej. Pośrednicy na bieżąco mają dostęp do informacji o naliczeniach prowizyjnych.

Dwustronna komunikacja.
Wygodny dostęp do wiedzy - e-learning.

Dwustronna komunikacja.

 

Dzięki Atena.IP SFC przepływ informacji dotyczących sprzedaży jest szybki i w znacznym stopniu zautomatyzowany. Rozwiązanie importuje złożone dane pochodzące z różnych źródeł i eksportuje informacje w czasie rzeczywistym. Pozwala tworzyć elastyczne raporty, prezentacje graficzne i tabelaryczne. Zarządza szkoleniami dla sieci sprzedaży, w tym e-learningiem. Wykorzystując wiedzę zgromadzoną w systemie, pracownicy towarzystwa ubezpieczeń stają się prawdziwymi partnerami dla agentów. 

 

Nowoczesne technologie 

System Atena.IP SFC zbudowaliśmy zgodnie ze specyfikacją Java EE. Nadaje się do instalacji na dowolnym zgodnym z nią serwerze aplikacji. Całe rozwiązanie można też osadzić w chmurze. Zastosowaliśmy bazę ORACLE do przechowywania danych relacyjnych.
Architektura Atena.IP SFC pozwala na łatwą integrację z systemami zewnętrznymi w obszarach back office. Budując rozwiązanie oparte na jednej platformie, jesteśmy w stanie zaoferować aplikacje dostosowane do indywidualnych potrzeb z różnych obszarów biznesowych. Przy czym wcale nie trzeba tworzyć mechanizmów wymiany danych pomiędzy poszczególnymi modułami. Tak skonstruowany system gwarantuje szybkie wdrożenie i niskie koszty zmian. 

 

Atena.IP SFC - aplikacja mobilna 

Rozwiązanie służy wsparciu pracy pośredników nie tylko w wersji klasycznej, ale również w wersji mobilnej dostosowanej do iPada/tabletu (iOS i Android).
Pracownicy sieci sprzedaży mają możliwość m.in.:

 • przeglądania informacji o prowizji naliczonej i wypłaconej,
 • zatwierdzania bądź odrzucania zestawień prowizyjnych lub faktur,
 • monitorowania stopnia realizacji celów sprzedażowych,
 • podglądu zaplanowanych spotkań, działań - aplikacja zadba również o zaznaczenie miejsc spotkań oraz rozplanowanie drogi pomiędzy nimi na mapie. 

Scenariusze biznesowe 

 • Dynamiczny model prowizyjny
 • Sales Forces Management - Efektywna Sieć Sprzedaży
 • Multi-channel Integration 

 

Możliwości rozbudowy i rozwoju 

Atena.Insurance Platform Sales Forces Commissions można zintegrować z każdym rozwiązaniem funkcjonującym w TU. Atena.IP SFC można wdrożyć jako niezależne rozwiązanie (w zakresie zarządzania i obsługi sieci sprzedaży i rozliczania prowizji). Jest ono również częścią naszych rozwiązań core'owych Atena.IP Life i Atena.IP NonLife.

 

  

Partnerska współpraca 

W każdym projekcie informatycznym, który realizujemy, stawiamy na partnerskie i przejrzyste relacje z klientami. W naszym zespole, liczącym ponad 500 osób, są wysokiej klasy specjaliści, analitycy biznesowi i programiści. Na technologię potrafimy spojrzeć z perspektywy końcowych użytkowników, dużą wagę przykładając do wyglądu ekranów i intuicyjnej obsługi. Zawsze chcemy dotrzeć do sedna mechanizmów funkcjonujących w ubezpieczeniowym biznesie i zasilić je możliwościami, jakie daje informatyka. 

Atena.Insurance Platform Sales Forces Commissions 

 • Samodzielne rozwiązanie, łatwo integrowalne z systemami zewnętrznymi m.in. back office, finansowo-księgowym
 • Automatyczne przygotowanie informacji do KNF (wewnętrzna integracja z aplikacją DAPOS)
 • Szybkie wdrożenie i niskie koszty zmian
 • Możliwość skonfigurowania i wspomagania procesu prowadzenia księgi pomocniczej
 • Zwiększenie efektywności zespołów obsługujących sieć sprzedaży
 • Automatyczne i masowe wykonywanie operacji

 

 

Funkcjonalności

 • Kompleksowa obsługa sieci sprzedaży
 • Tworzenie modeli prowizyjnych dla dowolnej struktury sprzedaży
 • Planowanie i rozliczenia sprzedaży
 • Automatyzacja procesu rozliczania prowizji
 • Zarządzanie szkoleniami, m.in. w formie e-learningu
 • Szerokie możliwości raportowe
 • Import danych
 • Uproszczone zarządzanie rozwiązaniem
 • Dostęp przez aplikację mobilną

Architektura biznesowa

 • Nowoczesny, intuicyjny interfejs użytkownika
 • Rozwinięte możliwości integracyjne

Architektura techniczna

 • Atena Insurance Platform zbudowano zgodnie ze specyfikacją Java EE, wykorzystując: Seam, JSF i RichFaces dla komponentów interfejsu użytkownika, EJB3 i myBatis dla logiki biznesowej i zapisu danych
 • System można zainstalować na dowolnym serwerze aplikacji zgodnym z Java EE, w tym: JBoss, IBM WebSphere (opcja), Oracle WebLogic (opcja)
 • Bazę danych ORACLE stosuje się do przechowywania danych relacyjnych
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.