Strona głównaDla ubezpieczeńAtena.Insurance Platform...
Atena.Insurance Platform NON-LIFE
msg.PM
Platforma ofertowa
Ewidencja
polis
Underwriting
Rocznica
Szkody
Świadczenia
Rozliczenia
Rachunki Funduszowe
SF&C
Reasekuracja
Rezerwy
HPS
Raporty
integracja w ramach web services

 

Celem wdrożenia Atena.Insurance Platform Non-Life jest zmniejszenie kosztów i jednoczesna poprawa efektywności procesów obsługowych w towarzystwie ubezpieczeń.

Atena.Insurance Platform Non-Life 

Nasz system kompleksowo wspiera towarzystwo ubezpieczeń w obsłudze procesów biznesowych, zwiększając ich efektywność: począwszy od definicji produktu, poprzez obsługę polis, na rozliczeniach finansowych z klientami i pośrednikami kończąc. Dzięki rozwiązaniom technologicznym, jakie w nim zastosowaliśmy, można elastycznie kształtować modele działania i dopasowywać je do potrzeb biznesowych. System Atena.IP Non-Life pozwala szybko odwzorować wewnętrzne zmiany w strukturach  organizacyjnych. Jego przyjazny interfejs można dostosować do wymagań korporacyjnych. 

 

Korzyści biznesowe

Wzrost efektywności działania towarzystwa ubezpieczeń

Kompleksowa obsługa procesów biznesowych

Kompleksowa obsługa procesów biznesowych

 

Atena.IP Non-Life jest nowoczesnym, zintegrowanym rozwiązaniem informatycznym obsługującym procesy biznesowe towarzystwa ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu można spójnie przeprowadzić procesy:
od modelowania produktów i definiowania sieci sprzedaży, poprzez pełną obsługę polis, aż do etapu rozliczania polis, kontrahentów i agentów. Jedno spójne rozwiązanie informatyczne obejmuje ponadto kwestie obowiązków sprawozdawczych dla podmiotów nadzorczych. Moduły rozliczeniowy i windykacyjny pozwalają na pełną kontrolę nad finansami towarzystwa ubezpieczeń oraz kreowanie polityki współpracy z klientami w zakresie regulacji należności i zobowiązań.
Wdrożenie Atena.IP Non-Life jako rozwiązania kompleksowego oznacza dostęp do narzędzia optymalizującego procesy biznesowe i redukującego koszty. 

 

Szybki i wygodny dostęp do informacji

Szybki i wygodny dostęp do informacji

 

Dzięki kompleksowej architekturze Atena.IP Non-Life użytkownicy mają szybki dostęp do niezbędnych informacji ze wszystkich obszarów działania towarzystw ubezpieczeń.
Informacje te zgromadzone są w jednej zintegrowanej platformie systemowej.
Elastyczny moduł raportowania oparty na Oracle Application Express (Apex) - udostępnianym przez Oracle darmowym środowisku do tworzenia aplikacji internetowych - zapewnia możliwość zdefiniowania dedykowanych raportów. Usprawnia to dostęp do informacji i ułatwia obsługę klientów oraz podejmowanie decyzji zarządczych. Łatwy i intuicyjny interfejs skraca czas obsługi przez operatorów.

 

Automatyzacja i szybka obsługa procesów

Automatyzacja

 

Możliwa dzięki Atena.IP Non-Life automatyzacja procesów systemowych pozwala na spójne przekazywanie informacji pomiędzy obszarami. Procesy te wspierają także użytkowników w bieżącej obsłudze polis. Praca przebiega szybciej, mniej jest błędów obsługowych. Automatyzacja odciąża użytkowników, dzięki czemu efektywność ich pracy znacznie wzrasta. 

 

Szybkie i tanie wprowadzenie produktu na rynek - time to market

Zarządzanie portfelem produktów

Zarządzanie portfelem

 

System Atena.IP Non-Life pozwala szybko i elastycznie reagować na zmiany rynkowe. Jego funkcjonalność pozwala sprawnie aktualizować portfel produktów poprzez modyfikację cech produktu, wdrażanie nowych produktów lub wygaszanie produktów nierentownych.
W efekcie łatwiej jest realizować elastyczną politykę cenową, co wpływa na wzrost sprzedaży i rentowności towarzystwa.
Wysoką efektywność w modelowaniu portfela produktowego zapewnia także integracja Atena.IP Non-Life z modelerem i silnikiem produktowym msg.PM. Umożliwia on zmianę definicji struktur poszczególnych produktów (np. aktualizacje czy rozszerzenia), jak również tworzenie nowych produktów. Dzięki dostępowi do elastycznego modułu raportowego można sprawnie analizować rentowność produktów. 

 

Mniejsze koszty obsługi produktów

Mniejsze koszty obsługi produktów

 

Wprowadzenie systemu Atena.IP Non-Life do środowiska IT jako rozwiązania kompleksowego znacząco zmniejsza koszty obsługi produktów. Kompleksowość i integralność systemu pozwala na propagowanie definicji produktu z jednego miejsca na cały system, co skraca czas i koszt wdrażania zmian oraz zapewnia spójność definicji produktowej.

 

Wspieranie sprzedaży - mobilne rozwiązania

 

Wspieranie sprzedaży - mobilne rozwiązaniaSystem Atena.IP Non-Life mocno wspiera zarządzanie siecią sprzedaży poprzez elastyczność w zakresie budowy sieci sprzedaży i systemu wynagrodzeń. Dzięki niemu można dowolnie definiować składniki wynagrodzeń agentów, w postaci np. prowizji lub premii, uzależniając je od efektów sprzedaży i motywując do pracy.
Dzięki rozwiązaniu mobilnemu agenci mogą szybko skalkulować składkę za ubezpieczenia komunikacyjne we współpracy z klientem. Zwiększa to komfort ich pracy oraz zadowolenie klienta, który aktywnie uczestniczy w zawieraniu umowy ubezpieczenia.
Dodatkowo rozwiązanie mobilne pozwala na prezentację portfela agenta w postaci raportów prowizyjnych i faktur. Elastyczna obsługa produktów wraz z efektywnym zarządzaniem siecią prowadzi do zwiększenia sprzedaży. 

 

Optymalizacja efektywności infrastruktury informatycznej

Kompleksowe rozwiązanie

 

Kompleksowe rozwiązaniePodstawą budowy systemu Atena.IP Non-Life są zintegrowane moduły realizujące procesy biznesowe w poszczególnych obszarach działania towarzystwa ubezpieczeń. Dzięki takiej architekturze systemu można wykonywać złożone scenariusze biznesowe dotyczące różnych obszarów biznesowych towarzystwa, łącząc je w jeden wspólny proces systemowy - np. proces sprzedaży pojazdu czy rozliczenia agentów. Wspólne założenia budowy ergonomiczneg interfejsu pozwalają na efektywne korzystanie z niego przez operatorów bez względu na obsługiwane procesy.

 

Niższe koszty utrzymania systemu i zmian

 

Niższe koszty utrzymania systemu i zmianZastosowanie kompleksowego systemu informatycznego pozwala na zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury technicznej, dzięki oszczędności na licencjach i różnorodnych wymaganiach sprzętowych. W przypadku wprowadzania zmian zmniejsza się koszt ich propagowania na całe środowisko informatyczne. Skraca to czas wdrożenia i zmniejsza ryzyko braku synchronizacji zmian w poszczególnych obszarach działania towarzystwa.
Zastosowanie jednolitej architektury biznesowej i technicznej pozwala elastycznie dostosować się do prawnych i biznesowych zmian w otoczeniu. System Atena.IP Non-Life jest także elastyczny w integracji z innymi systemami zewnętrznymi, dzięki zastosowaniu architektury zorientowanej na usługi (SOA).

 

Zintegrowana struktura modułowa - niższe koszty przechowywania informacji

 

Zintegrowana struktura modułowaModuły systemu Atena.IP Non-Life odzwierciedlają poszczególne obszary działania towarzystwa ubezpieczeń. Każdy z nich cechuje się dedykowaną funkcjonalnością charakterystyczną dla danego obszaru. Moduły wzajemnie komunikują się ze sobą, udostępniając niezbędne dane lub funkcje dla innych obszarów. Pozwala to na korzystanie z informacji umieszczonych w jednym module przez pozostałe części systemu. Dzięki temu unika się ryzyka dublowania danych i zmniejsza koszty

utrzymywania nadmiarowych informacji.
Dzięki podziałowi na osobne moduły istnieje możliwość zmodernizowania istniejącego w towarzystwie ubezpieczeń systemu informatycznego poprzez wdrożenie wybranych modułów platformy Atena.IP Non-Life. 

 

Partnerska współpraca

W każdym projekcie informatycznym, który realizujemy, stawiamy na partnerskie i przejrzyste relacje z klientami. W naszym zespole, liczącym ponad 500 osób, są wysokiej klasy specjaliści, analitycy biznesowi i programiści.
Na technologie potrafimy spojrzeć z perspektywy końcowych użytkowników. Zawsze chcemy dotrzeć do sedna mechanizmów funkcjonujących w ubezpieczeniowym biznesie i zasilić je możliwościami, jakie daje informatyka. 

 

Możliwości rozbudowy i rozwoju

System Atena.IP Non-Life integruje się z każdym rozwiązaniem funkcjonującym w TU, a także z aplikacjami mobilnymi. Można  go wdrożyć jako niezależne rozwiązanie, w zakresie pełnej obsługi TU. Można z niego również wydzielić wybrane moduły, np. Atena.IP SFC do obsługi sieci sprzedaży i rozliczeń agenta. 

  

Nowoczesne technologie
- szybkie wdrożenie i niskie koszty zmian

System Atena.IP Non-Life zbudowaliśmy zgodnie ze specyfikacją Java EE. Nadaje się on do instalacji na dowolnym zgodnym z nią serwerze aplikacji. Całe rozwiązanie można też osadzić w chmurze. Zastosowaliśmy bazę ORACLE do przechowywania danych relacyjnych. Architektura Atena.IP Non-Life pozwala na kompleksową obsługę towarzystwa ubezpieczeń w obszarach back office. Budując rozwiązanie oparte na jednej platformie, możemy zaoferować aplikacje dostosowane do indywidualnych potrzeb z różnych obszarów biznesowych, przy czym wcale nie trzeba tworzyć mechanizmów wymiany danych pomiędzy poszczególnymi modułami. Tak skonstruowany system gwarantuje szybkie wdrożenie i niskie koszty zmian. 


Atena.Insurance Platform Non-Life 

 • Krótki time to market
 • Automatyzacja procesów biznesowych
 • Szybki dostęp do potrzebnych informacji
 • Wsparcie agentów w sprzedaży produktów
 • Modelowanie definicji produktowych
 • Kompleksowe rozliczanie polisy i agentów
 • Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych
 • Sprawne zamykanie miesiąca księgowego
 • Bezproblemowa integracja z systemami zewnętrznymi

 

 

Funkcjonalności

 • Modelowanie definicji produktu
 • Obsługa sieci sprzedaży i rozliczania prowizji
 • Ewidencja polis
 • Obsługa automatycznych odnowień polis
 • Rozliczenia polis i agentów
 • Integracja z systemami bankowymi i finansowo- księgowymi
 • Ewidencja osób i obiektów
 • Naliczanie rezerw technicznych oraz wielkości reasekuracyjnych
 • Windykacja należności polisowych i regresowych
 • Ewidencja druków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Moduł raportowy oparty o Apex
 • Moduł zarządzania użytkownikami oraz uprawnieniami

Architektura biznesowa

 • Opcjonalność i duża niezależność modułów
 • Elastyczność w odwzorowaniu procesów biznesowych
 • Rozwinięte możliwości integracyjne i architektura zgodna z SOA

Architektura techniczna

 • Atena Insurance Platform zbudowano zgodnie ze specyfikacją Java EE, wykorzystując: Seam, JSF i RichFaces dla komponentów interfejsu użytkownika, EJB3 i myBatis dla logiki biznesowej i zapisu danych
 • System można zainstalować na dowolnym serwerze aplikacji zgodnym z Java EE, w tym: JBoss, IBM WebSphere (opcja), Oracle WebLogic (opcja)
 • Bazę danych ORACLE stosuje się do przechowywania danych relacyjnych
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.