Strona głównaDla ubezpieczeńAtena.Insurance Platform...
Atena.Insurance Platform LIFE
msg.PM
Platforma ofertowa
Ewidencja
polis
Underwriting
Rocznica
Szkody
Świadczenia
Rozliczenia
Rachunki Funduszowe
SF&C
Reasekuracja
Rezerwy
HPS
Raporty
integracja w ramach web services

 

Celem wdrożenia rozwiązania Atena.IP Life jest usprawnienie i podniesienie efektywności procesów biznesowych w towarzystwie ubezpieczeń na życie, a tym samym zwiększenie elastyczności działania prowadzącej do wzrostu sprzedaży.

Nowoczesna platforma dla ubezpieczeń na życie

Architektura rozwiązania pozwala na wdrożenie platformy jako systemu core'owego dla towarzystwa ubezpieczeń na życie albo tylko w zakresie wybranych modułów, wpasowanych w systemy już istniejące. Wybrane moduły można również dostosować do dedykowanego rozwiązania realizującego konkretną potrzebę biznesową, np. obsługę procesu ofertowania i taryfikacji ubezpieczeń grupowych. A wszystko to w przyjaznym interfejsie, który łatwo można dopasować do wymagań korporacyjnych.

 

Korzyści biznesowe

Efektywność procesów.
Zakres obsługi dopasowany do potrzeb.

Efektywność procesów

 

Modułowa budowa Atena.IP Life jednoznacznie odpowiada podziałowi na wiodące funkcjonalności. Komunikacja pomiędzy nimi odbywa się przez wzajemne udostępnianie danych i usług, co eliminuje dublowanie danych i operacji.

Jeżeli towarzystwo ubezpieczeń na życie chce zmodernizować swoje środowisko IT tylko w wybranym obszarze, może skorzystać z systemu „wycinkowo". Nie trzeba wymieniać całego rozwiązania, żeby wprowadzić na przykład sam moduł odpowiedzialny za naliczanie prowizji.

Dobrymi przykładami indywidualnej parametryzacji i konfiguracji produktu są też inne rozwiązania Ateny takie jak Atena.IP Platforma Ofertowa, dedykowana organizacji i zarządzaniu sprzedażą grupowych ubezpieczeń na życie, oraz Atena.IP Sales Forces Commissions, rozwiązanie zapewniające kompleksową obsługę sieci sprzedaży.

 

Skrócenie Time to Market.
Szybkie wprowadzenie nowych produktów na rynek.

Skrócenie Time to Market.

 

Platforma Atena.Insurance Platform Life pozwala dynamicznie reagować na otoczenie.
Udostępnia w jednym miejscu kompleksową, spójną definicję produktu, wraz z niezbędnymi taryfami. Umożliwia wdrożenie centralnego repozytorium produktowego odpowiedzialnego za parametryzację i naliczenia związane z definicją produktu.

Integralnymi elementami platformy są modeler i silnik produktowy msg.PM, które skracają czas potrzebny na wdrożenie nowego produktu do sprzedaży. Można nie tylko elastycznie zmieniać definicje struktur poszczególnych produktów, ale też tworzyć nowe.

Sprawne kopiowanie już istniejących produktów oraz zarządzanie ich wersjami oznacza dla towarzystwa ubezpieczeń na życie znaczne oszczędności. Takie możliwości w Atena.IP Life wynikają z uproszczenia i skrócenia czasu budowy produktu oraz zarządzania cyklem jego życia, przy jednoczesnym poszerzeniu oferty.

 

Automatyzacja procesów.
Oszczędność czasu i możliwości analityczne.

Automatyzacja procesów.

 

Wdrożenie platformy oznacza usprawnienie pracy użytkowników - zarówno pracowników TU, jak i agentów czy brokerów, którzy mogą korzystać z rozwiązania.

Zawiera ono procedury automatyczne „day-end" odpowiadające poszczególnym procesom biznesowym. Operacje masowe można realizować bez udziału operatorów.

Dzięki Atena.IP Life wszelkie potrzebne informacje o klientach, pośrednikach, polisach, rozliczeniach czy rachunkach funduszowych są dostępne w jednym miejscu. Można je szybko i łatwo odnaleźć. Platforma pozwala także na tworzenie elastycznych raportów, w tym kompleksowych prezentacji liczbowych i graficznych.

Partnerska współpraca

W każdym projekcie informatycznym, który realizujemy, stawiamy na partnerskie i przejrzyste relacje z klientami. W naszym zespole, liczącym ponad 500 osób, są wysokiej klasy specjaliści, analitycy biznesowi i programiści. Na technologie potrafimy spojrzeć z perspektywy końcowych użytkowników. Zawsze chcemy dotrzeć do sedna mechanizmów funkcjonujących w ubezpieczeniowym biznesie i zasilić je możliwościami, jakie daje informatyka.

 

Scenariusze biznesowe

 • Rozwiązanie Atena.IP Life wspiera realizację następujących scenariuszy biznesowych:
 • Product Modeler - elastyczne modelowanie produktu
 • Product Factory - skrócenie Time to Market
 • Market Funduszy
 • Zwiększenie utrzymalności polis (Persistency Rate)
 • Customer Focused Enterprise - przedsiębiorstwo zorientowane na klienta
 • Customer Experience w procesie obsługi umowy ubezpieczenia

Zaawansowane technologie

Platformę Atena.IP Life zbudowaliśmy zgodnie ze specyfikacją Java EE. Nadaje się do instalacji na dowolnym zgodnym z nią serwerze aplikacji. Całe rozwiązanie można też osadzić w chmurze.
Zastosowaliśmy bazę ORACLE do przechowywania danych relacyjnych. Całe rozwiązanie, zorganizo- wane wewnątrz jednego systemu, nie wymaga budowy mechanizmów wymiany danych pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. Pozwala na szybkie wdrożenie i zapewnia niskie koszty zmian.

Architektura biznesowa Atena.IP Life, zgodna z SOA, cechuje się opcjonalnością i dużą niezależnością modułów. Ma duże możliwości integracyjne i zdolność do odwzorowania procesów biznesowych. Budując rozwiązanie oparte na jednej platformie, jesteśmy w stanie zaoferować aplikacje dostosowane do indywidualnych potrzeb z różnych obszarów biznesowych. Jednocześnie zachowana zostaje architektura jednego systemu, która zarządza kompletem danych modułów wdrożonych.

  

Możliwości rozbudowy i rozwoju

W wyniku prac R&D oraz prac rozwojowych nad obecnymi lub nowymi produktami bazującymi na Atena.IP Life platforma ta będzie:

 • rozszerzana o kolejne moduły,
 • bazowała na kolejnych komponentach,
 • zawierała nowe funkcjonalności,
 • miała modyfikowane istniejące funkcjonalności.

Atena.Insurance Platform Life 

 • Skrócenie czasu poszczególnych procesów
 • Obniżenie kosztów operacyjnych
 • Trafne decyzje i skuteczne zarządzanie
 • Wsparcie użytkowników w bieżącej pracy
 • Definicja produktowa w jednym miejscu
 • Eliminacja ryzyka złożonej integracji
 • Szybkie wdrożenie i niskie koszty zmiany

 

 

Funkcjonalności

 • Modularna budowa
 • Rozszerzony, ustandaryzowany zakres funkcjonalny
 • Automatyczne i masowe wykonywanie operacji
 • Szeroka parametryzacja operacji biznesowych
 • Elastyczny moduł produktowy
 • Sprawne wprowadzanie zmian i korekt
 • Narzędzia raportowe
 • Import/eksport danych
 • Uproszczone zarządzanie rozwiązaniem

Architektura biznesowa

 • Opcjonalność i duża niezależność modułów
 • Nowoczesny, intuicyjny interfejs użytkownika
 • Rozwinięte możliwości integracyjne

Architektura techniczna

 • Atena.Insurance Platform Life zbudowano zgodnie ze specyfikacją Java EE
 • System można zainstalować na dowolnym serwerze aplikacji zgodnym z Java EE
 • Bazę danych ORACLE stosuje się do przechowywania danych relacyjnych
 • Rozwiązanie można osadzić w chmurze (cloud)
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.