Atena.HPS

Atena.HPS - podstawowe narzędzie pracy i zarządzania

Analizując potrzeby naszych klientów, opracowaliśmy nową strategię operacyjną, której zadaniem jest powiększanie wartości portfeli polis, klientów i agentów. Atena.High Performance Service to lekka „nakładka" na systemy informatyczne działające we wszystkich obszarach funkcjonowania TU - od ofert i underwritingu, poprzez sprzedaż, po rozliczenia, prowizje i roszczenia. Tak wszechstronna integracja czyni a Atena.HPS podstawowe narzędzie pracy i zarządzania.
System pozwala na pracę w jednym szybkim interfejsie, dopasowanym do potrzeb informacyjnych konkretnego stanowiska pracy. Atena.HPS wyznacza zadania pracownikom, określając kolejność ich realizacji na podstawie prognozowanej dochodowości polisy. Eliminuje przypadkowe działania, a menedżerom pozwala śledzić na bieżąco, co dzieje się w ich obszarach. Sprawia, że towarzystwo ubezpieczeń jest w stanie obsługiwać klientów bez względu na ograniczenia systemów polisowych. 

 

Korzyści biznesowe

Segmentacja na podstawie prognozy dochodu

Segmentacja

 

Atena.HPS to innowacyjna aplikacja, która łatwo łączy się z systemami funkcjonującymi w TU. Wyszukuje najbardziej dochodowe polisy, by zapewnić im utrzymanie w strefie zysku. Zgodnie z regułą Pareto, według której 20% klientów przynosi 80% zysków, należy zdefiniować tę najbardziej rentowną grupę i dopasować do niej odpowiednie ścieżki obsługi. Pozwala na to automatyczna, spójna segmentacja w Atena.HPS.

 

Trafne decyzje

Trafne decyzje

 

System na bieżąco prognozuje dochód w oparciu o wielkość przychodu, szkodowość, wypłacone prowizje oraz koszty stałe i rezerwy. Dzięki tym parametrom w każdej chwili wiadomo, jaki jest potencjał finansowy polisy, co z kolei pozwala szybko podejmować trafne decyzje odnośnie polis, ofert, odstępstw czy szkód i świadczeń.
Na podstawie wyliczonych wskaźników dochodowości Atena.HPS automatycznie określa segment klienta czy agenta i wyznacza kolejność jego obsługi. Najpierw obsługiwani są najważniejsi klienci, wskazani przez system. Wzrost ich zaufania i zadowolenia przekłada się na zwiększenie stopnia utrzymalności (persistency rate) każdej polisy. Dzięki temu Atena.HPS zapewnia Customer Experience na masową skalę, co przekłada się na wzrost wartości całych portfeli polis i powiększanie strefy zysku. 

Golden Record - identyfikacja zadań na polisie i określenie kolejności ich realizacji

Golden Record - identyfikacja zadań na polisie

 

W ramach Atena.HPS w jednym miejscu dostępny jest obraz klienta i agenta, przypisanych do każdej polisy. Aby do nich dotrzeć, nie trzeba przedzierać się przez wiele interfejsów i systemów. Co więcej, nie wymaga to złożonej i kosztownej integracji. Jest to możliwe, ponieważ kluczowe informacje o polisie, kliencie czy agencie są zapisywane w Atena.HPS na poziomie tzw. Golden Recordu.
Zapisując dane polisy, Atena.HPS ocenia jej przyszłą dochodowość i identyfikuje związane z nią zadania. To system organizuje pracę ludzi, wskazując, jakie zadania i przez kogo powinny być wykonane na każdej polisie. Atena.HPS przydziela zadania i wskazuje, w jakiej kolejności je wykonać. Kolejność realizacji wszelkich procMożliwości integracjiesów wynika bezpośrednio z numeru segmentu, do którego zaklasyfikowano daną polisę.
W dowolnym momencie można też przydzielić nowe zadanie. Wystarczy dopisać je do polisy, a system samoczynnie przydzieli je opiekunowi klienta lub agentowi. Określi także jego priorytet, czyli ustawi je w odpowiedniej kolejności do wykonania. 

Nowa jakość zarządzania

Nowa jakość zarządzania

 

Atena.HPS dostarcza menedżerom kompletne informacje związane zarówno z polisami, agentami i szkodami, jak i pracownikami. Potrzebują ich, by podejmować szybkie i trafne decyzje. Bez czasochłonnych konsultacji i spotkań menedżerowie wiedzą o wszystkim, co dotyczy ich portfela. Mogą na przykład w każdej chwili zobaczyć, którzy pracownicy są przeciążeni albo upewnić się, czy opóźnienia w realizacji jakichś zadań niosą ryzyko utraty klienta.
System pozwala podejmować decyzje od ręki również w przypadku odstępstw, wyższych kosztów obsługi polisy, dodatkowych prowizji, propozycji odnowienia czy wypłat odszkodowania lub świadczenia. Wystarczy zacząć od sprawdzenia trendów w poszczególnych segmentach - Atena.HPS dostarcza niezbędne informacje natychmiast.
W ramach Atena.HPS można zdefiniować własne standardy obsługi dla danych segmentów, które potem wyegzekwuje system. W tym celu należy określić wartość polis w segmentach i priorytety dla poszczególnych typów zadań oraz zdefiniować dopuszczalny czas ich wykonania. HPS sam skontroluje stopień realizacji zadań związanych z polisami, klientami, agentami. Będzie też monitorować jakość poszczególnych portfeli polis. W razie przekroczenia limitu czasu - prześle alert. 

 

Możliwości integracji

Dzięki Golden Recordowi wbudowanemu w Atena.HPS integracja jest bardzo prosta. Nie trzeba wdrażać złożonych i kosztownych  rozwiązań - wystarczy osadzić Atena.HPS na dowolnych systemach już funkcjonujących w towarzystwie ubezpieczeń.
Aby system spełniał wysokie wymagania związane z działaniami na styku z klientem oraz by mógł na skalę masową przyspieszać działanie wielu obszarów TU, przygotowaliśmy interfejs o nazwie TURBO GUI. 

 

Partnerska współpraca 

W każdym projekcie informatycznym, który realizujemy, stawiamy na partnerskie i przejrzyste relacje z klientami. W naszym  zespole, liczącym ponad 500 osób, są wysokiej klasy specjaliści, analitycy biznesowi i programiści. Na technologie potrafimy spojrzeć z perspektywy końcowych użytkowników, dużą wagę przykładając do wyglądu ekranów i intuicyjnej obsługi. Zawsze chcemy dotrzeć do sedna mechanizmów funkcjonujących w ubezpieczeniowym biznesie i zasilić je możliwościami, jakie daje informatyka.


Atena.High Performance Service 

 • Wzrost wartości i stabilizacja portfela polis
 • Wzrost satysfakcji kluczowych klientów i agentów
 • Obniżenie kosztów operacyjnych
 • Trafne decyzje i skuteczne zarządzanie
 • Monitorowanie procesów i pracowników: zadania, alerty
 • Zarządzanie relacją z klientem: obsługa zdarzeń
 • Lekka nakładka na dowolne systemy
 • Eliminacja ryzyka złożonej integracji
 • Realizacja scenariuszy biznesowych: CRM, BPM, EPM, CBK, BAM
 • Szybkie wdrożenie i niskie koszty zmiany
 • Radykalne odciążenie core'owych systemów

 

 

Funkcjonalności

 • Natychmiastowy dostęp do informacji o polisie, kliencie, agencie i szkodzie (Golden Record)
 • Automatyczna identyfikacja zadań do realizacji na polisie oraz manualne wprowadzanie zadań
 • Automatyczne przydzielanie zadań i określanie kolejności ich realizacji na podstawie segmentu dochodowości
 • Obsługa zdarzeń na polisie, kliencie, agencie oraz zadań z nich wynikających
 • Dodawanie skanów lub dokumentów do zadań, które stanowią dyspozycję klienta do prowadzenia
 • Zaawansowane narzędzia raportowe
 • Przydzielanie pracowników do portfeli
 • Administracja biznesowa: słowniki, parametry, definiowanie zakresu informacji w interfejsie użytkownika

Architektura biznesowa

 • Lekki jednointerfejsowy system, który może być nakładką na dowolne systemy
 • Okresowe pobieranie informacji Golden Record o stanie polis
 • Integracja poprzez Golden Record (np. ODBC, widoki, hurtownia danych)

Architektura techniczna

 • Baza danych: Oracle 11g (dowolna wersja, możliwa również licencja bezpłatna)
 • Aplikacja: Oracle Application Express
 • Serwer: fizyczny lub wirtualny dostosowany do liczby użytkowników i wolumenów danych
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.