Strona głównaRozwiązania biznesoweBusiness Intelligence i...
Business Intelligence i PerformancePoint Services
PerformancePoint Services (PPS) jest usługą dostarczaną w ramach platformy SharePoint, a służącą do tworzenia i publikowania prostych i zaawansowanych raportów. Jej funkcje są niezwykle przydatne w organizacjach, w których na podstawie licznych analiz podejmuje się decyzje biznesowe, określa strategie działania i definiuje kolejne kroki rozwoju.

Momenty decyzyjne występują w nich na każdym szczeblu organizacji, zatem narzędzie musi być łatwo dostępne, a przygotowanie raportu - stosunkowo szybkie i proste.

 

PerformancePoint Services łączy istniejące dane w przedsiębiorstwie z potrzebą ich zaawansowanej analizy i czytelnej wizualizacji. Pozwala na różnorodne formy prezentacji:

 • raporty tabelaryczne,
 • pulpity menedżerskie,
 • wykresy,
 • raporty przestawne,
 • raporty SQL Server Reporting Services,
 • filtry,
 • karty ze współczynnikami wydajności (KPI),
 • mapy strategii.

Podstawowym narzędziem pracy jest Projektant Pulpitów (Dashboard Designer) dostępny z poziomu przeglądarki w trybie „ClickOnce". Aplikacja nie wymaga dodatkowych licencji oraz instalacji u klienta. Z pomocą Projektanta tworzymy pulpity menedżerskie, skupiające wszystkie, podzielone w logiczne grupy, raporty wymagane do analizy. Pomiędzy nimi można tworzyć zależności, tak aby zmiany zakresu raportu miały wpływ na inne, umieszczone w pulpicie, raporty.

 

PerformancePoint Services potrafi pracować na źródłach jednowymiarowych, takich jak:

 • Pliki Excel oraz Excel Services,
 • Tabele SQL Server,
 • Listy SharePoint.

Pełna lista możliwości ujawnia się w momencie, gdy narzędzie korzysta ze źródła wielowymiarowego SQL Server Analysis Services. W takim przypadku raporty stają się elastycznym i prostym w obsłudze narzędziem, w którym możemy zmieniać dowolnie typy raportów i wykresów, zawężać zakres czy przeprowadzić analizę w głąb (drilldown). Dodatkowym atutem rozwiązania jest możliwość dekompozycji analizowanych danych za pomocą Drzewa Rozkładu (Decomposition Tree).

 

Wszystkie produkty naszej pracy są publikowane na platformie SharePoint, co w efekcie pozwala na ich prostę udostępnianie pracownikom przedsiębiorstwa. Można przy tym swobodnie kontrolować dostęp do raportów dla wybranych osób - dzięki wbudowanym w system SharePoint mechanizmom zabezpieczeń.

 

Integracja narzędzia z platformą SharePoint umożliwia ponadto czerpanie z raportów udostępnionych już wcześniej w Excel Services. Ważnym elementem wspólnym jest jednak wykorzystanie usługi Visio Services, dzięki której możemy tworzyć mapy strategii. To narzędzie w czytelny sposób wizualizuje wyniki w podziale geograficznym, w oparciu o mapę w diagramie Visio.

 

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.